Reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN                    

Een reservering is pas geldig vanaf het moment dat Denijs Jozefa het vereiste voorschot en de bevestiging daarvan heeft ontvangen tegen de voorziene betalingsdatum.
Indien de voorschot niet werd betaald vervalt de reservatie van de gevraagde periode en wordt het appartement opnieuw vrijgegeven ter verhuring.
Het betalen van de voorschot impliceert dat de huurder heeft kennis genomen van en akkoord gaat met de hier genoemde voorwaarden en de vakantiewoning. Het resterende nog te betalen saldo wordt ter plaatse afgerekend – of op rekeningnummer gestort de week voor aankomst.

Bij bevestiging van de boeking bezorg ik u zo vlug mogelijk een huurovereenkomst per mail of per post.
Alsook de algemene voorwaarden, dit document bevat ook verdere instructies over wat u wel of niet dient mee te brengen.

Het appartement moet uiterlijk om 9u 30 verlaten worden op de dag van het vertrek. (poetsen)
Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor de keuken en het sanitair.

U kan in het appartement om 12u 45, tenzij anders afgesproken.

Om hygiënische redenen vraag ik u om uw eigen toiletgerei,badhanddoeken,donsovertrekken en of lakens mee te brengen. Alsook toiletpapier en vaatwasmiddel.

Honden zijn niet toegelaten in het appartement.

Eventuele door u aangerichte schade dient te worden vergoed.

Bij een eventuele annulering zal de voorschot niet worden terugbetaald.

Indien de huurder het appartement verlaat voor het einde van de huurperiode zal er geen restitutie gebeuren.

In de deur van het appartement is een veiligheidsslot geplaatst.
In het appartement zijn 2 sleutels voorhanden.
Indien de huurder sleutels verliest zal er een extra kostprijs worden doorgerekend van 35 euro.

Afhalen van de sleutels : U kan de sleutels in het appartement in ontvangst nemen.

De verhuurder (ster) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant,indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten haar wil.

De verhuurder (ster) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongemakken veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente of provincie enz …..

Evenmin kan de verhuurder (ster) verantwoordelijk worden gesteld voor onderbreking van gas, water of elektriciteit.

De verhuurder (ster) wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het appartement ten gevolge van vertragingen.

De huurder is geen schadevergoeding / voorschot verschuldigd, wanneer het appartement niet kan betrokken worden wegens het overlijden of hospitalisatie van een familielid in 1e graad, en mits voorlegging van de nodige documenten. 

De verhuurder (ster) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen binnen of buiten het verhuurde verblijf bovenaan genoemd.